News

2.6.2011
Release of version 0.9.3

26.5.2011
Release of version 0.9.2

23.5.2011
Release of version 0.9.1

10.5.2011
first public release. Download here

Screenshots

Main screen

Hlavní obrazovka programu

Node visual settings

Nastavení vzhledu uzlů

Node name visual settings

Nastavení vzhledu názvu vrcholu

Node properties settings

Nastavení vlastností vrcholu

Guidelines grid

Mřížka vodících linek

Edge guidelines

Vodící linky pro zarovnání na prodloužení hrany

Highlighting supremum of subset

Zvýraznění suprema množiny vrcholů

Highlighting paths between nodes

Zvýraznění cest mezi vrcholy

Searching nodes by visual settings

Hledání vrcholu podle vzhledu